LÆGESKIFT

Nytilmeldte patienter bedes kontakte deres tidligere læge med henblik på overførsel af journal.